ابزار درودگری

تعریف معرق تاريخچه معرق انواع معرق ابزار مورد نیاز مواد  مورد نیاز اجراي معرق چوب رنگ كاري معرق سفارش تابلو درباره خودم


صفحه اصلی
قسمت بالایی
ابزار معرق
ابزار درودگری

سوهان وچو بسا

اره عمود بر چكشي

اره مويي برقي

اره معلق =فلكه

دريل برقي

اره برقي ودستي

سمباده زن دستي

 رنده دستي وبرقي

 

سوهان وچو بسا

انتخاب سوهان و چوبسا مناسب با نوع كار از نظر فرم و آج :

چوبسا و سوهان بسته به نوع كار ، در فرمهاي مختلفي موجود است . جهت تأمين بازده مطلوب در امور چوبسايي و سوهان كاري لازم است مطابق دستورالعمل زير عمل كنيد :  

الف ـ ابتدا ارتفاع سطح كار را در حالتي كه به گيره بسته شده كنترل كنيد.

ب ـ طوري بايستيد كه پاي چپ شما با امتداد خط محور گيره ، زاويه اي حدود 30 درجه بسازد . پاي راست را نيز باندازه طول سوهان مورد استفاده عقبتر و تحت زاويه 75 درجه بر زمين قرار دهيد.

پ ـ دسته چوبسا و سوهان را طوري در دست بگيريد كه در نرمي كف دست راست قرار گيرد ، به طوري كه انگشت شست در بالاي دسته قرار گرفته كف دست ديگر در انتها سوهان يا چوبسا روي آن واقع شود و فشار عمودي اعمال كند.

ت ـ جهت ساييدن سطوح در نظر داشته باشيد كه ابتدا از چوبسا مناسب با فرم كار ، جهت زبرسايي و سپس از سوهان جهت تسطيح و پرداخت سطح مورد نظر استفاده كنيد.

نحوه صحيح در دست گرفتن و هدايت سوهانها و چوبساها بستگي به نوع كار ، فرم و اندازه سوهان دارد.

ث ـ همان طور كه مي دانيد آجهاي چوبسا و سوهان عموماً مشابه گره هاي كوچكي هستند كه در كنار هم و پشت سرهم واقع شده اند.

از نقطه نظر اندازه آج ، سوهانها و چوبساها به سه نوع نرم ، متوسط و خشن تقسيم مي شوند . نرمي و خشني سوهان بر حسب آجهايي كه در يك سانتيمتر طول سوهان ايجاد شده سنجيده مي شود ،در حالي كه در چوبسا تعداد آجها در يك سانتيمتر مربع از سطح آن محاسبه مي شود.

توجه داشته باشيد در كارهاي مربوط به مصنوعات چوبي تاحد امكان از سوهانهاي نمره صفر تا سه استفاده كنيد.

ج ـ جهت دستيابي به سطوح مطلوب در هنگام چوبسايي و سوهان كاري سطوح محدب و مقعر وتخت ، انتخاب سوهان و چوبسا متناسب ، با حجم براده يا تراشه برداري از سطح چوب و ... رابطه مستقيم دارد. هرچه حجم براده برداري بيشتر باشد. از چوبسا و سوهان خشنتر و هرچه حجم براده برداري كمتر باشد. از چوبسا و سوهان ظريفتر استفاده كنيد.  

مسايل و نكات مربوط به حفظ و بكارگيري چوبسا و سوهان :

در كليه مراحل سوهان كاري ، نكات زير را به طور دقيق به خاطر بسپاريد :

ـ براي دستيابي به كيفيت مطلوب سطح مورد سوهان كاري و چوبسا كاري ،‌لازم است هميشه سوهان و چوبسا را پاكيزه نگاه داريد.

ـ به منظور خارج كردن مواد جمع شده در داخل آجها سوهان و چوبسا را داخل آب جوش قرار داده با فرچه كنفي يا برس سيمي مخصوص آنها را پاك كنيد.

سوهان وچو بسا

اره عمود بر چكشي

اره مويي برقي

اره معلق =فلكه

دريل برقي

اره برقي ودستي

سمباده زن دستي

 رنده دستي وبرقي

 

اره عمودبر چكشي :

جهت كار با اين اره ابتدا از سالم بودن و همچنين تيز بودن تيغه و محكم بودن آن در محل مخصوص تيغه مطمئن شويد ،‌سپس بسته به نوع ماده مورد برش ، تيغه را نيز انتخاب كنيد. بوسيله اين اره هم از لبه هاي قطعه كار و هم در وسط قطعه كار مي توانيد عمل برش را انجام دهيد. جهت فرمها و قطعاتي كه بايد به صورت فرم دار بريده شوند ، مراحل زير را انجام دهيد :  

1ـ ابتدا طرح مورد نظر را در روي قطعه كار پياده كنيد .

2ـ تيغه مناسب جنس مورد برش را به دستگاه ببنديد.

3ـ قطعه كار را در روي سطح افقي به وسيله گيره و پيچ دستي مستقر كنيد.

4ـ اره را در وضعيت دور مناسب قرار دهيد . البته اين امر بسته به جنس مواد متفاوت دارد. جهت مواد سخت دور 0 و I ، جهت مواد چوبي مانند تخته لايي و نئوپان ، دور I و II و جهت برش چوب دور III را انتخاب كنيد.

در بعضي انواع علاوه بر كليد تغيير دور پيچ ديگري معروف به «گاز» اره نيز در روي دستگاه تعبيه شده است .

5ـ اره را روشن كنيد.

6ـ لبه آن را در ابتداي قطعه كار در كناره خط فرم مورد نظر قرار دهيد.

7ـ هماهنگ با فرمهاي رسم شده قطعه كار را برش دهيد.

8ـ چنانچه قطعه اي از فرم رسم شده در وسط قطعه كار وجود داشت كه بايد بريده شود ابتدا آن را بوسيله مته اي كه متناسب با عرض تيغه است سوراخ كنيد و تيغه اره را داخل سوراخ قرار دهيد و كف اره را روي سطح قطعه قرار دهيد ، سپس اره را روش كنيد و طبق فرم رسم شده آن قطعه را بريده خارج كنيد .

چنانچه وسيله اي جهت سوراخ كردن قطعه كار در اختيار نداشتيد ، مي توانيد اره را در روي سر ، كج كرده آن را روش كنيد ، سپس اره را بآرامي به سمت سطح قطعه كار پايين بياوريد و بآرامي داخل قطعه كار وارد كنيد تا اره در سطح قطعه كار مستقر شود. حال عمل برش را انجام دهيد.  

اگر مي خواهيد برشي صاف و خوب بوسيله اره چكشي عمودبر داشته باشيد :

1ـ هميشه از تيغه مناسب و تيز استفاده كنيد .

2ـ هميشه در موقع كار كف اره را به سطح كار كاملاً بچسبانيد.

3ـ مقدار دور اره را متناسب با ضخامت و جنس قطعه كار انتخاب كنيد.

4ـ هميشه از قطعه هدايت تيغه در اره چكشي استفاده كنيد.

سوهان وچو بسا

اره عمود بر چكشي

اره مويي برقي

اره معلق =فلكه

دريل برقي

اره برقي ودستي

سمباده زن دستي

 رنده دستي وبرقي

 

 اره موئي برقي

وقتي ماشينها براي اولين بار ساخته شدند نيروي محركه آنها با دست تأمين مي گرديد . بعدها نيز از نيروي بخار براي اين منظور استفاده شد و امروزه موتورهاي الكتريكي عامل محركه اين ماشينها هستند . در بعضي از موارد ، كار بصورت مكانيكي نيز بداخل ماشين رانده مي شود كه در اين موارد از يك سيستم غلطك هاي اصطكاكي استفاده مي گردد. اكثر ماشينهاي درودگري صنعتي بزرگ ، براي انجام يك منظور خاص طرح شده اند . زيرا طرح يك ماشين خودكار كه قادر به انجام يك عمل تنها باشد ، ساده تر است.بهرحال از آنجا كه تعداد عليمات انجام شده بر روي قطعات چوب بسيار زياد و متنوع است ، ماشيني كه قادر به انجام يك دست عمليات باشد براي كارگاه درودگري مناسب تر و قابل انعطاف تر است . چون ماشينهاي درودگري داراي لبه هاي برنده تيز هستند كه با سرعت هاي زياد حركت مي كنند ، فردي كه با اين ماشينها كار مي كند بايد آشنائي كاملي به تنظيم ، محافظت و خطرات ناشي از كار با آنها داشته باشد. از اره موئي برقي يا اره كماني براي برش انحناهاي داخلي و خارجي تخته هاي نازك استفاده مي شود. به گيره هاي اين ماشين ميتوان تيغه هاي نازكي را بست و كارهاي بسيار ظريفي را با آن انجام داد. از اين ماشين ميتوان براي برش زاويه اي با خم كردن ميز كار استفاده كرد.

قسمتهاي عمده اين ماشين عبارتند از : پايه ، بازو ، ميز و فك هاي بالا و پائين ، آستين كشش و راهنما كه تخته را در محل خود نگهميدارد .

ظرفيت اره موئي با فاصله تيغه تا بازوي آن در امتداد ميز و همچنين ضخامت حداكثر تخته اي كه قادر به برش آن است ، معين مي گردد.

تنظيمات :

1ـ تيغه را به فك زيرين طوري داخل كنيد كه دندانه هاي آن به سمت پائين باشد و سپس تيغه را در محل محكم كنيد.

2ـ آستين كشش را آزاد كرده و فك بالا را بطرف پائين بياوريد.

3ـ طرف ديگر تيغه را به فك بالائي ببنديد.

4ـ به كمك آستين كشش ، مقدار كشش تيغه را مطابق با مشخصات ماشين تنظيم نمائيد.

5ـ تخته را بر روي ميز قرار داده و راهنماي برش را بر روي آن پائين آوريد.

6ـ براي برشهاي داخلي ، سوراخي در كار بوجود آورده و تيغه را از آن عبور دهيد و به فكها ببنديد و سپس كشش آنرا تنظيم نمائيد.

اره كردن :

الف ) مسير برش را بر روي تخته ترسيم كنيد.

ب ) كار را به آرامي به سمت تيغه رانده و سعي كنيد كه مسير ترسيم شده را دنبال كنيد.

ج ) براي برش قطعات مشابه ، چند تخته را در محل زائد آنها بهم ميخ زده و سپس مبادرت به برش مجموع آنها نمائيد.

ايمني :

1ـ همه تنظيم ها را قبل از راه اندازي ماشين بازرسي نمائيد.

2ـ راهنما را طوري تنظيم كنيد كه بر روي سطح كار قرار گيرد.

3ـ از دو دست خود در حين كار استفاده كنيد.

4ـ دست هاي خود را در فاصله امني از تيغه نگهداريد.

5ـ قبل از ترك ماشين صبر كنيد تا كاملاً متوقف شود.

6ـ كشش صحيح را بر روي تيغه حفظ كرده و همه قطعات متحرك را بتناوب روغن كاري كنيد.

سوهان وچو بسا

اره عمود بر چكشي

اره مويي برقي

اره معلق =فلكه

دريل برقي

اره برقي ودستي

سمباده زن دستي

 رنده دستي وبرقي

 

اره معلق :

اره معلق يك ماشين دقيق و قابل انعطاف درودگري است كه ميتوان آنرا به اره هاي پاندولي قديمي مربوط دانست. اين اره براي برش از سمت بالاي كار طرح شده است و چون قطعه كار به ميز و نوار هادي تكيه داده شده است ، خطرات ناشي از بلند شدن و پس زدن آن نسبت به اره هاي ديگر كمتر است. ماشينهاي جديدتر به محافظ هايي مجهز شده اند كه در هنگام كار بصورت خودكار از روي تيغه كنار مي روند و در ضمن دستگاه هاي قابل تنظيمي براي ممانعت از پس زدن بر روي آنها تعبيه شده است . تكنيسين در هنگام كار با اين اره بهتر مي تواند مسير برش تيغه را مشاهده نمايد.

اره هاي معلق داراي موتورها و تيغه هايي در اندازه هاي مختلف هستند ولي يك موتور دو اسب با  تيغه اي به قطر 25 سانتيمتر براي كارگاههاي آموزشي و درودگري خانگي كفايت مي كند . بعضي از كارخانجات سازنده اره هايي بقدرت 10 اسب با تيغه هايي بشعاع 45 سانتيمتر را براي مصارف صنعتي سنگين توليد نموده اند . تنظيم عمودي ، نوسان بازو ، و خمش موتور موجب مي شود كه اين ماشين بسيار قابل انعطاف باشد. از اين ماشين مي توان براي برشهاي عرضي ، برشهاي طولي ، برشهاي زاويه اي ، فاق زني ، گوشه زني ، گوشه زني  ، مركب ، زبانه زني و ساير عمليات ديگر استفاده كرد.

قسمتهاي عمده اين اره عبارتند از ميز ، ستون ، بازو ، ريل ، يوغ ، محافظ تيغه و هرم ها قفل كننده.  

تنظيمات :

1ـ تيغه مناسب را انتخاب كرده و آنرا طوري بر روي محور نصب كنيد كه دندانه هاي آن در سمت صحيح قرار گيرند.

2ـ ارتفاع تيغه را بكمك دسته بالا برنده تنظيم كنيد.

3ـ مسير حركت تيغه را با تنظيم زاويه ريل يا نوسان يوغ مشخص سازيد . زوايه لازم را آزمايش كرده و همه تنظيمات را در جاي خود قفل كنيد.

4 ـ نوار راهنما را بر روي ميز طوري ثابت كنيد كه حركت تيغه موجب تكميل برش گردد.

5ـ محافظ اره و مانع پس زن را طوري تنظيم كنيد كه از سطح كار بالاتر باشد. براي آنكه بتوان كار را بصورت دقيق انجام داد ميز اره بايد با بازوي آن موازي باشد و نوار هادي نيز امتداد صحيح را داشته باشد و تيغه اره بر ميز عمود بوده و اره بصورت موازي با بازو حركت كرده و كليه پين هاي قفل كننده و اهرمها بخوبي تنظيم شده باشند . براي هرگونه تنظيم كلي بهتر است به كتاب راهنماي ماشين مراجعه نمائيد.

ايمني :

1ـ كليه پين هاي قفل كننده و اهرمها را قبل از راه اندازي ماشين بازرسي كنيد.

2ـ وقتي مشغول نصب تيغه اره يا هر وسيله ديگر بمحور ماشين هستيد ، دقت كنيد كه همه قسمتها پاكيزه بوده و تيغه ها تيز باشند . اطمينان حاصل كنيد كه دندانه ها در جهت صحيح دوران واقع بوده و تيغه بر روي محور كاملاً محكم شده باشد.

3ـ مانع پس زن و انگشتي هاي آن كمي در سطح بالائي كار فرو روند.

4ـ در هنگام برش هميشه كار را از سمت مخالف پس زدن به زير اره برانيد.

5ـ در هنگام برش عرضي تخته را به راهنماي زاويه اي تكيه داده و تيغه را بآهستگي به سمت خود بكشيد.

6ـ دقت كنيد كه انگشتان خود را از مسير حركت تيغه دور نگهداريد . براي حركت دادن كار در زير تيغه از يك تكه چوب استفاده كنيد.

سوهان وچو بسا

اره عمود بر چكشي

اره مويي برقي

اره معلق =فلكه

دريل برقي

اره برقي ودستي

سمباده زن دستي

 رنده دستي وبرقي

 

دريل برقي :

دريل برقي دستي را ميتوان يكي از اولين ماشينهاي دستي دانست كه در درودگري مورد استفاده واقع شد. وظيفه اصلي اين ماشين انجام سوراخكاري در چوب ، فلز ، يا مواد گوناگون ديگر است ، ولي با وسائل كمكي ديگري كه به آن بسته مي شود مي توان آنرا به اره ، سمباده زن ، جلادهنده و غيره تبديل نمود.  

ظرفيت اين ماشين با بزرگترين مته اي كه به سه نظام بسته مي شود مشخص مي گردد. براي هنرجويان و كارگاه هاي آموزشي فني دريلهاي 6 ميليمتر يا 9 ميليمتر مناسب ترين اندازه ميباشد. براي بستن مته به اين ماشينها از يك دسته دندانه دار كه با سه نظام درگير مي شود استفاده مي گردد.  

قسمتهاي عمده دريلهاي دستي برقي عبارتند از موتور ، سه نظام ، دسته و كليد.

ايمني :

1ـ دقت كنيد كه ماشين به سيم زمين مجهز باشد.

2ـ قبل از نصب يا باز كردن مته ، دو شاخه آنرا از پريز بكشيد.

 

3ـ اگر كار كوچك باشد بهتر است براي سوراخ كاري آنرا به گيره ببنديد.

4ـ در حين كاردريل را محكم و ثابت در دست نگهداريد.  

 

سوراخكاري :

1ـ از يك سمبه نشان براي مشخص كردن مركز سوراخ استفاده كنيد.

2ـ مته را بر روي يك نقطه قرار داده و موتور را روشن سازيد.

3ـ وقتي مبادرت به انجام سوراخ هاي بزرگ مي كنيد يك تكه تخته به زير كار بگذاريد تا ميز را حفاظت نموده و در ضمن كار پوسته نشود.

4ـ در حاليكه موتور در گردش است مته را از سوراخ خارج سازيد.

سوهان وچو بسا

اره عمود بر چكشي

اره مويي برقي

اره معلق =فلكه

دريل برقي

اره برقي ودستي

سمباده زن دستي

 رنده دستي وبرقي

 

اره برقي دستي :

از اره برقي دستي ميتوان براي برشهاي عرضي ، طولي ، مايل ، كاو و نيز براي برشهاي شياري ، فاق زاويه اي و برشهاي زاويه اي مركب استفاده كرد. در كارهاي ساختماني استفاده ازاين اره موجب مي شود كه لزومي به حركت دادن تخته هاي سنگين و طويل بنحوي كه در اره هاي ثابت لازم است نباشد. بكمك يك ديسك سنگ زني كه به اين راه بسته مي شود از اين وسيله ميتوان براي بريدن مواد ساختماني مختلف مثل مرمر ، قطعات بتن ، موزائيك ، كاشي و غيره استفاده كرد . اندازه اره هاي برقي دستي (قطر صفحه برش) بين 10 سانتيمتر تا 30 سانتيمتر است.

استفاده از تيغه مركب براي كارهاي درودگري عمومي متداول است.

قسمتهاي عمده اره برقي عبارتند از : موتور ، صفحه پايه ، تيغه ، محافظ ايمني متحرك ، تنظيم برش مايل ، دسته و ديواره محافظ برش طولي .

ايمني :

1ـ نحوه عمل محافظ ايمني متحرك را بازرسي كنيد.

2ـ همه تنظيمات را انجام داده و قبل از شروع برش صبر كنيد كه اره سرعت كامل خود را بگيرد .

3ـ تيغه ها را تيز نگهداشته و در جهت صحيح به ماشين ببنديد.

4ـ وقتي از اره استفاده نمي كنيد آنرا از برق قطع كنيد.

5ـ از يك ديواره يا خط راهنما براي برشهاي مستقيم و طويل استفاده نمائيد.

6ـ در حين كار اره را محكم بدست گرفته و از بي دقتي با كار با آن و تخته احتراز نمائيد.

7ـ از بستن هر دو انتهاي تخته خودداري كنيد.

اره كردن :

1ـ كار را علامت گذاري يا خط كشي كنيد.

2ـ تيغه صحيحي را انتخاب كرده و آنرا براي عمق برش مورد نظر تنظيم نمائيد.

3ـ كار را بر روي ميز يا خرك ثابت كنيد.

4ـ اره را روشن كرده و قبل از برش بگذاريد دور كامل خود را بگيرد.

5ـ وقتي مبادرت به برش تخته سه لا مي كنيد بجاي استفاده از راهنماي برش يك تخته صاف و راست را به آن ببنديد.

7ـ براي برشهاي مايل صفحه پايه را بر روي زاويه صحيح تنظيم كنيد.

8 ـ وقتي از ماشين استفاده نمي كنيد آنرا از برق قطع كنيد.

سوهان وچو بسا

اره عمود بر چكشي

اره مويي برقي

اره معلق =فلكه

دريل برقي

اره برقي ودستي

سمباده زن دستي

 رنده دستي وبرقي

 

ماشينهاي سمباده زني دستي

سمباده زن برقي دستي يكي از متداولترين ابزارهاي برقي دستي است . بطور كلي سه نوع سمباده زن دستي وجود دارد كه عبارتند از : سمباده زن تسمه اي ، سمباده زن محوري و سمباده زن ديسكي ،

 الف ـ سمباده زن هاي تسمه اي كه از دو نوع ديگر متداولتر هستند داراي يك نوار سمباده ميباشد كه بصورت پيوسته بر روي چرخ هايي در دو انتهاي ماشين در حال حركت است . اندازه اين ماشين ها با اندازه تسمه مشخص مي شود. براي كارگاههاي كوچك و كارگاههاي آموزشي تسمه هاي 5/7×10 سانتيمتر يا 10×5/67 سانتيمتر مربع مناسب ميباشند . از ماشينهاي بزرگتر براي سمباده زدن سطوح بزرگ مثل كف اطاقهاي پاركت شده استفاده مي شود. در اكثر ماشينها يك سيستم غبار گير وجود دارد كه تسمه و هواي اطراف آنرا تا حد مطلوبي تهويه مي كند.

قسمتهاي عمده سمباده زن تسمه اي عبارتند از : موتور ، چرخ راه انداز ، چرخ سفت كننده ،‌مكانيزم كششي ، تسمه سمباده زني و كيسه غبار.  

 

ايمني :

1ـ قبل از تعويض يا برداشتن تسمه سمباده ، ماشين را از برق قطع كنيد.

2ـ همواره ماشين را در مواردي كه از آن استفاده نمي كنيد قبل از روشن كردن آن به پهلو بر روي ميز بگذاريد.

3ـ سيم برق آن را از تسمه سمباده دور نگهداريد.

4ـ ماشين را بخصوص در مواقعي كه تسمه زبري بر روي آن نصب كرده ايد محكم در دست نگهداريد تا مانع از حركت غير دلخواه آن شويد.

كار با سمباده زن تسمه اي :

1ـ كار را محكم به ميز ببنديد

2ـ تسمه اي بازبري مورد نظر را انتخاب كنيد.

3ـ اهرم كشش را براي عقب كشيدن چرخ كشش بسمت عقب بكشيد.

4ـ تسمه را بر روي چرخها طوري قرار دهيد كه فلش هاي واقع در داخل تسمه در جهت صحيح باشند.

5ـ اهرم كشش را رها كنيد.

6ـ پيچ سفت كننده را طوري تنظيم كنيد كه تسمه مسير صحيحي را بر روي چرخها دنبال كند.

7ـ ماشين را روشن كرده و به سمباده زدن سطح كار مبادرت نمائيد. از خم شدن بر روي سمباده زن خودداري كرده و تنها به سمباده زدن در امتداد بافت چوب ادامه دهيد.

8ـ سمباده زن را بدون آنكه مدتي طولاني بر روي كار نگهداريد بعقب و جلو حركت دهيد تا از برداشتن قسمتي زيادي از سطح يك منطقه چوب جلوگيري شود. و بدين ترتيب از ناهموار شدن سطح خودداري گردد.

9ـ تسمه را با يك تسمه نرم تر عوض كرده و سطح را براي صاف تر شدن آن مجدداً سمباده بزنيد.

ب ـ كار با سمباده زن محوري يا لرزشي  

به اين ماشين از آن نظر سمباده زن محوري ميگوئيم كه بالشتك زيرين آن حركتي محوري ( نسبت به محور موتور ) را بر روي كار دارد. از اين ماشين عموماً براي سمباده زني نرم استفاده مي شود . حركت بعضي از اين ماشينها بسيار كم است و در نتيجه آنها را براي سمباده زني يا پوليش بسيار ظريف مناسب ميسازد.

1ـ كار را محكم به ميز ببنديد .

2ـ كاغذ سمباده با زبري صحيح را انتخاب كرده و آنرا بوسيله گيره هاي فنري به بالشتك ببنديد .

3ـ موتور را روشن كرده و آنقدر كار را سمباده بزنيد كه به سمباده نرم تري نياز حاصل شود.

4ـ با سمباده نرم تر بعمل ادامه دهيد تا سطحي مطلوب حاصل شود.

سوهان وچو بسا

اره عمود بر چكشي

اره مويي برقي

اره معلق =فلكه

دريل برقي

اره برقي ودستي

سمباده زن دستي

 رنده دستي وبرقي

 

رنده كاري

مفهوم رنده كردن :

پس از بريدن بايد چوبها را رنده كرد يعني ناهمواريهاي سطح آن را صاف نمود . براي اين كار رنده هاي مختلف به كار مي رود.  

رنده : رنده تشكيل شده از كوله رنده كه داراي دهانه شكاف عبور پوشال است ، تيغه رنده ، گوه ( بن افشار ) براي محكم كردن تيغ دركوله و شاخ رنده براي هدايت كردن آن . كوله رنده را از چوب راش (غالباً درون چوب ) درست مي كنند و غالباً بكف آن قطعه اي از چوب محكمتر ماننند چوب گلابي مي چسبانند . براي اينكه كف رنده كج نشود بايد سعي شود حتي المقدور راه حلقه هاي ساليانه عمود نسبت به كف رنده باشد و همچنين راه الياف چوب از جلوي رنده بطرف عقب باشد. ( چوب آن راه پود نباشد )

قسمت عقب رنده را براي راحتي كف دست در موقع كارگرد مي كنند يا چوب جداگانه به پشت رنده نصب مي كنند .  

تيغ رنده بوسيله يك گوه چوبي (بن افشار ) يا آهني به كوله رنده محكم مي شود . معمولاً گوه آهني بوسيله پيچ محكم مي شود. به علاوه يك دكمه براي زدن ضربه به ته رنده تعبيه شده است تا بدين وسيله از لاشه شدن ته كوله رنده جلوگيري گردد.

محاسن ومعايب رنده هاي آهني :

محاسن اين رنده ها آن است كه كار دقيق تر و ظريف تر انجام مي گردد . خود رنده ها نيز ، بادوام و محكم است . از اين رنده ها براي تسطيح كف رنده هاي چوبي نيز استفاده شود. معايب اين رنده ها سنگيني و مشكل بودن كار با آن است ديگر اينكه خطر زنگ زدن دارد و فقط در چوبهاي بدون صمغ قابل استفاده است زيرا كف آن با وجود روغنكاري مي چسبد.

رعايت نكات ايمني و حفاظتي در رنده كاري :

1ـ از لباس كار مناسب استفاده كنيد.

2ـ چوب را روي ميز كار محكم كنيد.

3ـ كف كارگاه بايد عاري از هر نوع مواد لغزنده از قبيل روغن ، گريس و غيره باشد.

4ـ در هنگام كار با ماشينهاي سنگ سنباده ( سنگ تيز كن ) بايد از عينك هاي حفاظتي استفاده شود.

5ـ در هنگام رنديدن تيغ رنده بايد كاملاً تيز باشد.

6ـ قبل از رنده كردن ميخهاي چوب را با سنبه در چوب فرو برده در غير اين صورت هنگام كار لبه تيغ به ميخ برخورد كره و مي شكند.

7ـ كف رنده را روغن بماليد تا رنده براحتي روي چوب حركت كند.

8ـ در هنگام رنديدن سرچوب عمل رنديدن از دو طرف انجام شود . (‌ از لاشه شدن چوب جلوگيري شود)

9ـ رنده را بعد از استفاده بكف روي دستگاه (ميزكار) قرار ندهيد بلكه به پهلو خوابانيده تا تيغ آن كند نشود.

10ـ بايد توجه نمود كه كف رنده چسبي نشده و يا قطرات چسب روي آن نچسبد.

11ـ هيچوقت رنده را براي از بين بردن رنگ روغني به كار نبريد.

12ـ اگر بخواهيم تيغ رنده را از كوله با ضربه چكش خارج كنيم بايد چكش فقط روي دكمه ضربه وارد كند.

13ـ هنگام رنديدن رنده را موقع عقب كشيدن به چوب زياد فشار ندهيد تا تيغ زود كند نشود.

14ـ قبل از رنديدن چوبهاي كهنه و مستعمل كثافات آنرا پاك كنيد و ميخهاي آن را بكشيد.

15ـ هنگام رنديدن رنده را طوري در دست بگيريد تا در موقع رنديدن باعث برخورد دست با ميز كار يا قطعه كار نگردد.

16ـ هيچ گاه حفاظ سنگ سنباده ( سنگ تيغ تيزكن ) را نبايد از محل خود خارج كرد.

سرويس و نگهداري و تيز كردن

رنده دستي :  

ـ ممكن است كف كوله رنده هاي دستي چوبي به علت كثرت استفاده ، ناهموار شده از حالت مسطح خارج شود ، لذا هر چند مدت يكبار سطوح رنده را كنترل كنيد.

ـ كف رنده ها را هميشه از آلودگي با سريشم ( چسب چوب ) ، رنگ و مواد زايد ديگر پاك كنيد.

ـ كف رنده ها را هميشه پس از كار ، به پهلو بر روي ميز كار قرار دهيد تا تيغه آن صدمه نبيند.

ـ رنده ها را هميشه پس از كار ، به پهلو بر روي ميز كار قرار دهيد تا تيغه آن صدمه نبيند.

ـ تيغه رنده ها بايد هميشه تيز باشد ، در غير اين صورت سطح رنده شده ناصاف و ناهموار خواهد بود.

ـ رنده هاي آهني را از رطوبت حفاظت كنيد تا اكسيده نشوند.  

رنده دستي برقي :

همان طور كه مي دانيد رنده كردن يعني برداشتن يك قشر نازك بلند از سطح چوب كه معمولاً در جهت الياف چوب برداشته مي شود. رنده كردن به وسيله رنده برقي به اين طريق است كه توپي دستگاه رنده ، در اثر گردش دوراني به اندازه قطاع دايره اي كه تيغه ايجاد مي كند به ضخامتي كه لبه تيغه از توپي رنده بيرون آمده ( بستگي به اختلاف سطح دو صفحه جلو و عقب رنده دارد ) از سطح چوب پوشال بر مي دارد.  

ـ چون كار با رنده هاي دستي چوبي و آهني نياز به مصرف وقت و نيروي زياد دست دارد ، چنانچه تسريع عمل رنده كاري و سهولت و دقت بيشتر در نظر است ، مي توانيد از رنده هاي دستي برقي كه در مدلهاي مختلفي به بازار عرضه شده است ، استفاده كنيد .

ـ با رنده هاي برقي ـ دستي انجام اموري از قبيل تسطيح سطح چوب ، دو راهه زدن ، پخ زدن ، كندگي و ... امكان پذير است. كه درمعرق عموماً براي يكسان كردن و كم كردن قطر چوب هاي معرق مورد استفاده قرار مي گيرد.

جهت به كارگيري رنده هاي برقي ـ دستي رعايت نكات زير الزامي است :

الف ـ از بودن تيغ تيز و سالم در توپي ماشين اطمينان حاصل كنيد.

ب ـ دقت كنيد لبه تيغ رنده با صفحه عقب رنده مماس باشد.

پ ـ از محكم بودن صفحه عقب در محل خود اطمينان حاصل كنيد.

ت ـ از سالم بودن سيم برق و دوشاخه سيم رنده مطمئن شويد.

جهت تعويض تيغه هاي توپي ، سيم رابط برق را از پريز درآورده سپس توپي را بچرخانيد تا پيچهاي نگهدارنده تيغه ها در امتداد صفحه ( كف رنده) نمايان شود.

تيغه ها در امتداد صفحه ( كف رنده ) نمايان شود.

توپي را به كمك انگشتان ( انگشت شست ) نگاه داريد و پس از قرار دادن تيغه در محل خود (داخل توپي) پيچهاي مربوط را محكم كنيد. همين عمل را جهت تيغ دوم توپي نيز انجام دهيد. توجه داشته باشيد لبه تيغه ها بايد به يك اندازه ازتوپي بيرون زده باشدو با صفحه عقب ماشين رنده مماس باشد ، زيرا در غير اين صورت لبه هاي تيغه ها در تمام طولشان به يك اندازه از سطح چوب پوشال برنمي دارد و در نتيجه سطح رنده شده از نظر درجه كيفيت كاري ، سطح خوبي نخواهد بود. دليل اين موضوع فاصله يا گام زيادي است كه اثر تيغ بر روي  كار باقي مي گذارد .

رعايت نكات زير در آماده نگاه داشتن رنده هاي دستي برقي و پنوماتيكي ضروري است :

ـ پس ازهر چند بار كار ماشين ، از سالم بودن ذغالهاي موتور اطمينان حاصل كنيد. علامت فرسودگي ذغال ها كوتاه شدن طول آنهاست.

ـ جهت كنترل تسمه ماشين ، حفاظ روي آن را با استفاده ازپيچ گوشتي باز كرده از سلامت آن مطمئن شويد. علامت تسمه سالم استحكام آن در روي چرخ دنده ها وهمچنين از بين نرفتن شيارهاي روي تسمه است.

رعايت نكات ايمني و حفاظت از رنده ها :

درمشاغل مختلف ، بخصوص امور عملي و فني به منظور پيشگيري از سوانح و خطرات و دسترسي سريعتر به اهداف پيش بيني شده ، رعايت مقررات و تدابير ايمني و حفاظتي با تكيه بر اصل علاج واقعه قبل از وقوع ، امري ضروري است . در امور مربوط به رنده كاري توجه فراگيران به نكات زير امري منطقي و الزامي است :

ـ قبل از آموزش وفراگيري طرز كار رنده هاي برقي هرگز به آن دست نزنيد ، چون ممكن است در همان لحظه اول راه اندازي سانحه آفرين باشد.

ـ سيمهاي رابط دستگاه رنده را كنترل كنيد تا زدگي نداشته باشد.

ـ در هنگام كار محلهاي عبور و مرور را از وسايل اضافي كه باعث برخورد و مانع كار مي شوند ،‌آزاد نگاه داريد.

ـ قبل از شروع به كار با رنده هاي برقي از سلامت كليه قسمتهاي آن اطمينان حاصل كنيد.

ـ در حين كار با هوشياري كامل نسبت به كار خود تمركز داشته باشيد.

ـ در هنگام تعمير ماشين براي اطمينان بيشتر برق آن را قطع كنيد.

ـ چنانچه دستگاه در هنگام كار معيوب شد ، در صدد رفع نقص برآييد يا موضوع را به سرپرست كارگاه اطلاع دهيد.

ـ درهنگام هدايت چوب مواظب باشيد كه چوب سر نخورد ، چون دست شما به تيغه برخورد خواهد كرد.

ـ از رنده مواظبت كنيد تا از ارتفاع به زمين پرت نشود و قسمتهاي آن بخصوص گونياها صدمه نبينند.

ـ پس از اتمام كار دوباره آماده به كار بودن رنده را كنترل كنيد و در صورت مشاهده هرگونه عيب ، موضوع را به سرپرست كارگاه اطلاع دهيد.

ـ هميشه بايد حفاظ مشبك روي موتور عاري از گرد و خاك و پوشال باشد تا هواي تميز جهت خنك كردن موتور بخوبي جريان يابد.

ـ چون قطعات دستگاه از جنس آلومينيوم آلياژي است ، مواظب باشيد كه ضربه نديده ، به زمين پرت نشوند ، زيرا اين موضوع باعث شكستن قسمتهاي تشكيل دهنده ماشين مي شود و ممكن است حساسيت قسمتهاي متحرك آن ( از جمله گونياها ، پيچهاي نگهدارنده ) را كم كند.

ـ جهت عمر طولاني و مفيد ماشين هميشه هنگام كار از تيغه ها تيز استفاده كنيد.

ـ براي پيشگيري از خطرات احتمالي هميشه از عرض رنده به مقدار سطح لازم استفاده كنيد.

ـ زماني كه رنده به برق متصل است ، تيغه را تعويض نكنيد.

ـ در زمان كار با ماشين ، چون توپي و تيغه آن دوران دارد ، از نزديك كردن دست خود به تيغه خودداري كنيد.

ـ دريچه پوشال گيري رنده را طوري تنظيم كنيد كه در حين كار ، پوشال به سر و صورت شما نپاشد.

 

سوهان وچو بسا

اره عمود بر چكشي

اره مويي برقي

اره معلق =فلكه

دريل برقي

اره برقي ودستي

سمباده زن دستي

 رنده دستي وبرقي

 

 


Send mail to  iranmarquetry@gmail.com with questions or comments about this web site.
                  Copyright © 2006  By ASADALLAHI_H Art's & Computer group.