فرهنگ عمید

تعریف معرق تاريخچه معرق انواع معرق ابزار مورد نیاز مواد  مورد نیاز اجراي معرق چوب رنگ كاري معرق سفارش تابلو درباره خودم


:معرق

مرد كم گوشت و لاغر ، شراب رگدار از آب ، شرابي كه با اندكي آب مخلوط شده باشد ، در فارسي به نوعي از كاشي هم مي گويند كه از تكه هاي ريزريز با اشكال گوناگون ساخته مي شود.

:موزائيك

نوعي از نقاشي و خاتم كاري با گچ يا سيمان ، نوعي آجر كه با سيمان و شن هاي رنگين ساخته مي شود

صفحه اصلی
قسمت بالایی
دایره المعارف هنر
استاد کاوه زمانی
فرهنگ دهخدا
فرهنگ عمید


Send mail to  iranmarquetry@gmail.com with questions or comments about this web site.
                  Copyright © 2006  By ASADALLAHI_H Art's & Computer group.