زمينه مشكي

تعریف معرق تاريخچه معرق انواع معرق ابزار مورد نیاز مواد  مورد نیاز اجراي معرق چوب رنگ كاري معرق سفارش تابلو درباره خودم


 

 زمينه مشكي :

 

    1.jpg (16115 bytes) 140.jpg (15443 bytes)    

1ـ ابتدا تابلو را به وسيله تيز فوري شستشو مي نمايم . با پارچه آغشته به تينر فوري اين عمل را انجام مي دهيم .  

 

2ـ دور تا دور كار  را با نوار چسب كاغذي قالب مي گيريم به طوري كه 2 ميلي متر نوارچسب از سطح زير كار بالاتر باشد.  

    141.jpg (17594 bytes) 4.jpg (16942 bytes)    

 

3ـ تابلو را روي يك سطح صاف گذاشته و تراز مي كنيم .  

    5.jpg (19968 bytes) 7.jpg (15726 bytes)    

 

4ـ پلي استر را داخل ظرف پلاستيكي به مقدار مورد نياز مي ريزيم.  

 

5ـ دوده صنعتي را به پلي استر اضافه مي كنيم دوره صنعتي بايستي الك شده باشد و مقدار آن بايد طوري باشد كه چوبي كه پلي استر را به هم مي زنيم را تيره كند.

    63.jpg (16549 bytes) 97.jpg (14202 bytes)    

6ـ كبالت را به پلي استر اضافه مي كنيم و كاملاً پلي استر را با يك قطعه چوب بهم مي زنيم.  

 

7ـ سپس هاردنر را به ماده ساخته شده اضافه مي كنيم . نسبت كبالت و هاردنر اضافه شده به پلي استر 2%  و 4%  مي باشد.  

    9.jpg (15676 bytes) 101.jpg (12845 bytes)    

 

پس از ريختن هاردنر وقت زيادي نداشته و پس از بهم زدن پلي استر بايستي آن را روي سطح تابلو ريخت مقدار پلي استر خمير مشكي ريخته شده بايستي همسطح و يا حداكثر يك ميليمتر بالاتر از سطح چوب هاي معرق استفاده شده در تابلو باشد.

 

    74.jpg (12305 bytes) 12.jpg (16541 bytes)    

تذكرات مهم :

 الف ـ حتماً بايستي پلي استر ريزي در هواي تميز و بدون گرد و خاك باشد ، ب ـ در صورتي كه حباب موجود در درون پلي استر را بخواهيم بگيريم مي توانيم به پلي استر مقدار كمي استون اضافه كنيم. ،  ج ـ در صورت گرم بودن هوا مقدار كبالت و هاردنر كمتري به پلي استر اضافه مي كنيم و در صورت سرد بودن اتاق سعي در آن شود كه اتاق را گرم كنيم تا بخواهيم مواد بيشتري استفاده كنيم.

دـ در صورتي كه كبالت بيشتر از مقدار لازم به پلي استر اضافه شود مخصوصاً در مرحله دوم پلي استر رويه باعث مات و كدر شدن تابلو مي شود و در صورتي كه كمتر باشد باعث دير خشك شدن پلي استر مي گردد.

هـ : در صورتي كه هاردنر بيشتر از ميزان لازم باشد باعث ترك خوردن پلي استر و در صورتي كه كمتر باشد باعث ديرتر خشك شدن تابلو مي گردد.

و ـ در صورت لزوم مي توانيد از رنگ مشكي فوري بجاي دوده صنعتي نيز استفاده كنيد.

 

صفحه اصلی
قسمت بالایی
معرفي
سمباده كاري
صدف مصنوعي
پلي استر براق
زمينه مشكي


Send mail to  iranmarquetry@gmail.com with questions or comments about this web site.
                  Copyright 2006  By ASADALLAHI_H Art's & Computer group.